Project

Lees over de toepasbaarheid van onze producten in echte projecten.

Stichting “Tuinen van verbinding” pakt wateroverlast aan

Een aantal maanden geleden is GrainPlastics BV benaderd door de stichting “Tuinen van verbinding”.

Stichting “Tuinen van verbinding” is een initiatief van vrijwilligers uit de omgeving van Amersfoort. Het doel van deze stichting is om braakliggende percelen in de regio Eemland in samenwerking met de gemeente in gebruik te nemen als gemeenschapstuinen.

Het doel van deze stichting is om braakliggende percelen in de regio Eemland in samenwerking met de gemeente in gebruik te nemen als gemeenschapstuinen. De uiteindelijke oogst zal gedoneerd worden aan lokale voedselbanken en een klein gedeelte zal worden verkocht om het onderhoud van de tuin en aankoop van benodigde materialen te bekostigen. Na onderhandelingen met de gemeente heeft de stichting een stuk braakliggend terrein aangeboden gekregen wat mocht gaan fungeren als proeftuin. De tuin is aangelegd en onderhouden door de stichting maar na een jaar bleek dat de ligging naast een talud in het zogenaamd waterwingebied van Amersfoort nadelige gevolgen had voor de grondwaterstand na een aantal buien. In overleg met de Gemeente en Sight Landscaping heeft de stichting ons benaderd en om advies gevraagd. Gezien de hoge maatschappelijke waarde van dit project en natuurlijk het prachtige idee om door middel van “om-denken” een steentje bij te dragen, heeft GrainPlastics BV besloten om drie benodigde rollen GrainDrain flexibele drainage PE Ø 80mm met PP450 kosteloos aan te bieden in ruil voor een foto-reportage van het resultaat. De afgelopen week heeft de stichting kans gezien de drainage in samenwerking met de gemeente te verleggen zodat zij straks een goede afwatering in hun moestuinen hebben. Hier ziet u het resultaat van een dag ploeteren:

Alle foto’s

Wij wensen de stichting “Tuinen van Verbinding” en al hun vrijwilligers een prachtig seizoen en een rijke oogst toe.

Meer info en een uitgebreid verslag vindt u hier: www.facebook.com/tuinenvanverbinding/

Andere projecten

De veelzijdigheid van onze producten is te zien in de projecten van onze klanten.

Vragen over onze producten?

Stuur ons een mail of bel ons.