Certificaten

GrainPlastics B.V. bezit KOMO-Certificaten voor de volgende artikelen:

PE en PP Drainage
Geribbelde draineerbuizen van PE, PP en mengsels daarvan K4338 KOMO BRL 1410
Omhullingsmateriaal voor draineerbuizen K4340 KOMO BRL 1409
Cilindrische moffen van PE, PP en mengsels daarvan K14370 KOMO BRL 1410
ENG Corrugated drainage pipes made of PE, PP K4338 in English KOMO BRL 1410
ENG Wrapping materials for drainage pipes K4340 in English KOMO BRL 1409
PE leidingsystemen
Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering K41332 KOMO BRL 52203
Waterleidingbuizen van PE K5134 KIWA BRL-K17105 / EN12201-2
Polyethylene pipes for carrying gaseous fuels K55602 GASTEC QA KE-8 / EN 1555
ISO9001 Gastec PE KSC-K98455 NEN-EN-ISO 9001:2015
PP leidingsystemen
PP geribbelde buizen voor buitenriolering onder vrij verval K25909 KOMO BRL 9208
ENG PP corrugated for non-pressure underground sewerage K25909 in English KOMO BRL 9208
Buizen van PP voor buitenriolering onder vrij verval K82066 KOMO BRL 52202
PVC leidingsystemen
Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof K20979 KOMO BRL 2021
Inlaten van PVC-U voor PVC-U buitenrioleringen K20980 KOMO BRL 2022
PVC instort- en indrukmoffen K21821 KOMO BRL 9206

GrainDuct Kabelbescherming wordt geproduceerd conform de norm CEI-IEC 61386-24

Alle producten (gekeurd en ongekeurd) worden steekproefgewijs in ons laboratorium getest om zo de kwaliteit van het eindproduct te bewaken.

Back to Top